Wednesday, April 23, 2008

Una sentència hitita sobre els llibres

A la biblioteca d'Assurbanipal va ser trobat un escrit anònim (ca. 668-627 aC) que, possiblement, constitueix una de les primeres referències històriques relacionades amb la importància de la lectura. Deia el següent: «A aquells que perdin un llibre [...] els déus els castigaran mentre visquin, amb una maledicció terrible i [...] llençaran la seva carn als gossos.»

Aquest text corrobora, doncs, la consideració que els documents escrits i bibliogràfics van assolir en temps dels hitites. Avui, 28 segles més tard, festivitats com la de Sant Jordi reediten la preocupació de la civilització abans esmentada.

Els millors desitjos en el dia de la rosa i el llibre.